Keresés:
 

 

A programról
 

 

Elkezdett projektek
 

 

 

 

Vezetés és képzés
 

 

TAMOP
 

 

Oroszlánkarom

 

Amikor még kicsi a macska, már néha akkor is nagyot tud karmolni! Hát még a kicsi oroszlán! Ahogyan a kölyökkorban lévő apró ragadozók már sejtetni engedik a későbbi tiszteletre méltó, remek példányát a természetnek, úgy lehet felfedezni a kezdő, még tétován lépő, de már az úton elindulni kívánó fiatalokban a leendő kiváló előadók adottságait. Ilyenkor mondjuk: "Már megmutatkoznak oroszlánkarmai", vagyis fel-fel csillant valamit a későbbi tehetségéből.

A könyvtár szavalóversenyeket rendezett az elmúlt években, és mindegyiken feltűntek tehetséges, jó adottságú fiatalok. Kár volna őket elengedni, és csak a versenyeken találkozni velük. Mi történik, ha rendezvényeket biztosítunk nekik, ahol bemutatkozhatnak?

Programunkról bovebben

Minden jó, ha a vége jó!

2011-10-18 8:07

Így volt ez október 14-én délután három órakor is a szomódi Művelődési Ház színháztermében, ahol az Oroszlánkarom soros rendezvényén a Kőkúti Általános Iskola és Fazekas Utcai tagintézményének tanulói mondtak verset, prózát.

A kezdeti komoly verseket, melyek az első részben hangzottak el, az 1848-as események és Petőfi, Arany fémjelezték. Harmonika-muzsika választotta el a kezdő blokkot a következő résztől. A muzsikus most is, mint már annyiszor, Bátki Miklós volt. A középső részben érzelmesebb, családiasabb versek kaptak helyet, és megszólalhatott a műsor egyik új szereplője: Almády Katalin is. Az előadás állandó tagjaira egyébként új feladat hárult: a nyári szünet után az összeállításban más, újabb versek kaptak helyet, így szinte mindegyiküknek új produkcióval is fel kellett készülni. Lak Dávid, Kulcsár Evelin Georgina és Bátki Márton sem volt kivétel ez alól. Mindannyian szépen helytálltak. A befejező részben, melyre a címben utaltam, vidám prózák, versek kerültek terítékre: Romhányi József és Nógrádi Gábor tollából. Ebben a részben is új szereplő mutatkozott be: Németh Alma, aki szintén sikeresen szerepelt.

A közönség körében zömmel általános iskolások foglaltak helyet s örömmel nyugtázták, hogy a velük egykorú fiatalok, milyen bátran tolmácsolják a költők, írók gondolatait. Ezen a helyszínen, jövő év január 27-én, a Magyar Kultúra Napja alkalmából kerül sor ismét Oroszlánkarom előadásra. Akkor a Református Gimnázium növendékei Wass Albert és Márai Sándor műveiből összeállított gondolatokkal köszöntik majd a szép ünnepet.

                                                                                             

Petrozsényi Eszter

Tovább a képekhez

 

Versek szüretkor - Oroszlánkarom 2011. szeptember 30. Naszály

2011-10-07 14:38

 

Gyönyörű napsütéses időben, a szüretet odahagyva gyülekeztek a vendégek a naszályi könyvtárba, hogy meghallgassák az Oroszlánkarom újabb előadását, 2011. szeptember 30-án. Ezúttal az Eötvös József Gimnázium és a Bláthy Ottó Szakközépiskola növendékei adtak elő verset, prózát és velük muzsikált a Református Gimnázium egyik tanulója is. A tatai gimnázium névadójától, Eötvös Józseftől is hallhattunk egy gyönyörű verset – Nagy Rebeka mondta el –, ami ritkaság, hiszen manapság kevesen szavalják a műveit.

De Ábrányi Emilről is elmondhatjuk ugyanezt, az ő Vörösmartyhoz írott verse sokaknak csalt könnyet a szemébe Fischl Ágnes kiváló előadásában. Akár ma is íródhatott volna Petőfi verse, a Megint beszélünk, s csak beszélünk című, mely a költő türelmetlenségét fejezte ki kora tétovázó döntéshozói iránt. A verset Szabó Edit, a Bláthy Ottó Szakközépiskola tanulója tolmácsolta igen hatásosan. A műsor három egységből épült fel, s a részek között Bátki Miklós játékában gyönyörködhettünk, aki nagy hozzáértéssel szólaltatta meg a harmonikát. Már új iskolájában, a Református Gimnáziumban is felfigyeltek kitűnő zenei adottságára. A közönség örömmel fogadta a kicsit politikus kezdés után a második rész meghittebb verseit, melyek a szépségről és az emberi kapcsolatok legszebbjéről: az édesanya és gyermeke kapcsolatáról szóltak. A záró részben a szerelem kapott hangot. Kosztolányi rövid, meghitt prózája után, Varró Dániel remekbe szabott nyelvi humorral megírt Nyelvművelés című írása harsány nevetést fakasztott. S a kicsit pajzán befejezés vidámmá varázsolta a műsor befejezését. Kellemes hangulatban távozott a közönség, nem csalódtak a műsorban és a folyosón hangosan tárgyalták a szép élményt: „Ért annyit mint egy szüreti délután”- mondták, s ez a falusi ember szájából igen nagy szó!

 

Petrozsényi Eszter

 

Tovább a képekhez >>

 

Oroszlánkarom 2011. május 04. - Naszály

2011-05-05 17:26

 

2011. május 5-én látogatott az Oroszlánkarom című sorozat Vaszary János Általános Iskolából szerveződött csapata Naszályra, a Művelődési Ház könyvtárába. A nézők nagy része most felnőtt volt, nem úgy, minta legutóbbi alkalommal, amikor nagyobbrészt gyerekközönség nézte a műsort.Most a helyi népdalkörből sokan eljöttek a rendezvényre és nagyon jól szórakoztak az unokáikkal egykorú gyermekek produkcióin.

 

A szereplők – talán a közelgő nyár ígérete miatt – könnyedebb versekkel cserélték fel az eddig a műsorban szereplő alkotásokat.

A nehezebben érthető, komolyabb elmélyülést igénylő versek, vagy monológok helyett, most rövidebb és csattanós befejezésű, vidám költeményeket idéztek fel. Hornyák Hanna, Járfás Petra, Király Mónika, Teszáry Olga és Márkus Bence igazi átéléssel mondták a verseket, Bátki Miklós pedig elbűvölte a nézőket harmonika játékával. Nagyon szerencsének tartom, hogy az eddig megalkotott műsort, most maguk a diák-előadók kezdik átformálni. Bele-bele nyúlnak a megszerkesztett előadásba, kiemelve abból egy-egy verset és behelyettesítik frissen tanul, újabb alkotásokkal, amelyek most közelebb állnak hozzájuk, mint a régebbiek. Így lehet az, hogy sosem egyforma két előadás, mindig van valami apró, de hangulatilag fontos változás a műsorokban. A közelgő nyári szünet alatt a műsor is szünetel, de ősszel annál nagyobb erőbedobással folyik majd tovább. Azok az iskolák, ahonnan az egyes csoportok alakultak, szeretnék, ha náluk is sor kerülne egy-egy előadásra, hadd lássák a többiek is a társaik produkcióját. Sőt! Tervbe vettük, hogy ősztől más iskolákat is bevonunk a sorozat előadásaiba, s új lendülettel folytatja útját az Oroszlánkarom irodalmi sorozata.

                                                                                                         

Petrozsényi Eszter

tovább a képekhez >>

 

Közreműködtek:

 

Hornyák Hanna
Király Mónika
Járfás Petra
Márkus Bence
Teszáry Olga
Rozmann Máté
Bátky Miklós - harmonika

 

 

Különleges Oroszlánkarom!

2011-04-22 12:41

Oroszlánkarom 2011. április 13. Fazekas Iskola

A tatai Fazekas utcai iskolában rendhagyó órára várták azokat a diákokat, akik az Oroszlánkarom műsor-sorozatában részt vettek, s akik ebben az intézményben tanulnak. Április 13-án reggel 9-kor saját diáktársaik előtt szerepeltek és remek teljesítményt nyújtottak a majd kilencven fős nézősereg előtt.

 

Három osztály vehetett részt a rendhagyó órán és meglepve hallgatták, hogy a „kötelező” versek milyen másképpen szólnak, ha

egy kicsit szebben, jobban hangsúlyozzák azokat, mint ahogyan egyébként eddig az iskolai órákon megszokták. Petőfi költeményeit, a mindnyájuk által tanult verseket, újjá formálva, más hangvételben élvezhették. Olyan versek, melyekben a családot, az otthoni történéseket, a nagyszülőkkel való kapcsolatot ábrázolták, szintén magukhoz kötötték a hallgatókat, míg a műsor végén az iskoláról, s a tanár-diák kapcsolat fonákságairól szóló próza, alaposan megkacagtatta a tanulókat s tanárokat egyaránt. Nem is lehet kiemelni senkit a csapatból, mert mindenki szép teljesítményt nyújtott. A nevek felsorolása viszont elengedhetetlen: Andódy Adonika, Kulcsár Evelin Georgina, Verényi Rebeka, Bátki Márton, Lak Dávid és a tanárok számára tehetséges harmonika játékával óriási meglepetést okozó Bátki Miklós. Köszönjük nekik a szép előadást! Jó volna, ha a többi iskola, ahonnan Oroszlánkarmos csapatok szerveződtek, szintén helyet adna diákjaik előadásának. Reméljük ezt is sikerül megszervezni!

Petrozsényi Eszter

Tovább a képekhez

 

Oroszlánkarom a hegyek karéjában

2011-04-22 12:11

Oroszlánkarom 2011. ápr. 14. Tardos
Nagy hegyek között, Tardoson, gyönyörű környezetben, szépen felújított művelődési házban léphettek fel a Tatai Református Gimnázium tanulói Wass Albert és Márai Sándor műveiből összeállított műsorukkal. 2011. április 12-én délután sokan eljöttek a helyi lakosok közül az előadásra és a diákok, ettől fellelkesülve, nagy átéléssel, szépen megformálva mondták a verseket, prózákat.

 

Zenét is hallgattunk az egyes műsor-részek között, Pozsgay Zsófi érett, művészi fuvola játékában gyönyörködhettünk. A kezdő versek a különbözőségről, a másságról, a kiválasztott sors nehézségéről szóltak, s a közbe ékelt prózák a próbatételek vállalásának szükségességéről, a hit megtartó erejéről beszéltek. Később a hazától távol élő költők a bujdosás fájdalmát, a soha nem szűnő honvágyat, a haza, a szülőföld örökké fájó hiányát énekelték meg, s a végén a hitet az élet jobbra fordulásában, a vállalt úton való következetes, töretlen haladás fontosságát s a nyelv megtartó erejét hangsúlyozták az írások. Rajj Rékát már sokszor hallottuk nagyon szépen verset mondani, de most könnyeket csalt a nézők szemébe! Pozsgay Zsófi nemkülönben, s ezen felül muzsikája egyre elmélyültebbé válik: nagy öröm őt hallani! Sulyok Viktória csengő, tiszta hangjával szinte áttetszővé, könnyen érthetővé varázsolja a bonyolult gondolatokat, s Gerencsér Dániel őszinte, kamaszos hévvel, őszinte vállalással adta elő az ő számára kijelölt verseket, próza részleteket. Külön öröm és meglepetés volt az előadóknak, hogy Tardoson helyi rádió is működik, s a műsorból majd részleteket játszanak le mindazoknak, akik nem lehettek ott az előadáson. A nézők nagy tapssal hálálták meg a színvonalas előadást, a vendéglátóink pedig egy kis falatozni valóval kedveskedtek a fiataloknak, akik a szép teljesítmény utáni jóleső fáradtsággal utaztak haza ebből a szép kis hegyi faluból. 
                                                                                                         

Petrozsényi Eszter

Tovább a képekhez

 

 

Oroszlánkarom - Kocson járt az Eötvös József Gimnázium tanulóinak Oroszlánkaromműsora

2011-04-13 9:50

A kocsi Faluház aulájának falán József Attila és családjának képei, kéziratos verseinek másolatai üdvözölték a Költészet Napját köszöntő versműsort: az Oroszlánkarom szereplőit és a vendégeket. Az Eötvös József gimnázium tanulói ezúttal itt, Kocson mutatták be műsorukat és igen szerencsés volt, hogy a közönség zömét fiatalok alkották, ugyanis a fellépők által előadott összeállítás főleg az ő számukra készült.

 

Régi költők máig ható szavai beszéltek a hazaszeretetről, a szülőföldhöz való eltéphetetlen kötődésről. Fischl Ágnes, Nagy Rebeka és Tóth Réka ezúttal - talán a közönség értő hallgatása miatt, talán a közelgő költészet ünnepe okán - önmagát múlta felül. Minden vers valamit megrezdített a hallgatóságban, s az előadókra tekintő szemek biztatást adtak, s nagyobb átélésre, jobb és jobb teljesítményre sarkallták őket. A család szeretete és támogató segítsége, az édesanyához való kapcsolat, a költő magányossága és persze a szerelem, mind-mind helyet kapott a műsorban. Természetesen most is zeneszó választotta el egymástól a különböző műsorrészeket: Bátki Miklós harmonika játéka. Ő még nem középiskolás, viszont szép muzsikálása méltón egészítette ki  a gimnazisták teljesítményét. A műsor végén a vidámabb versek (Varró Dániel, Weöres Sándor és Heltai Jenő tollából) derűs hangulattal jutalmazták az odaadóan figyelő nézőket. Köszönet illeti Szabó Andrásnét, Kocs könyvtárosát, a szépen feldíszített környezetért és a kedves fogadtatásért, a közönséget pedig azért, hogy értő figyelmükkel segítették ünneppé tenni ezt az április 8-i délutánt!

                                                                                                          Petrozsényi Eszter

Tovább a képekez

 

 

Oroszlánkarom - Dunaalmás 2011. március 30.

2011-04-06 18:42

 

Az Oroszlánkarom újabb állomása 2011. március 30-án Dunaalmás volt, ahol ugyan egyszer már járt egy „Oroszlános” csapat, de ők gimnazisták voltak, most azonban a Kőkúti Általános Iskola és a Fazekas utcai csoport adott elő egy szép műsort. Az első versben elhangzott: Petőfi él!, s ezt bizonyítandó csupa Petőfi versből állt a műsor kezdő blokkja, melyet a felismerés örömével hallgattak a nézők. Különösen kedves volta szívüknek a két helybéli fiú: Bátki Márton és bátyja Miklós, aki nem csak verset mondott, hanem a versek között nagyon szép harmonika – muzsikával kápráztatta el a hallgatóságot. Lak Dávid és Kulcsár Evelin Georgina is csatlakozott a Petőfi verseket szavalókhoz, majd a zenei rész után a gyermekkor, az otthontól való távollét, az édesanyához fűződő kapcsolat, s a nagyszülőkkel kapcsolatos élmények szólaltak meg, s a verselők közé bekapcsolódott Andódy Adonika is. Őrá a harmadik részben nagy feladat hárult: két szarkasztikus prózával XX. századi költők verseit közvetítette: Roald Dahl és T.S. Eliot szólaltak meg általa. Lak Dávid viszont két szellemes magyar prózát mondott, melynek szerzője Nógrádi Gábor volt. A közönség az utolsó prózákon már hangosan nevetett. Érdemes elsorolni a többi szerzőt is. Zelk Zoltánt, Horváth Istvánt, Sinka Istvánt és József Attilát. Köszönjük a megjelenteknek a szerető figyelmet és az előadást búcsúztató hálás, nagy tapsot.

 

Petrozsényi Eszter

 

 

Kőkúti Általános Iskola és Fazekas Utcai Tagintézménye
növendékeinek
ünnepi versműsora a
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár szervezésében,

2011. március 30-án 15 órakor

Dunaalmáson

 

Közreműködnek:       
    Andódy Adonika  
Kulcsár Georgina
 Lak Dávid 
   Verényi Rebeka
   Bátki Márton  
Bátki Miklós /vers és harmonika/       

 

Oroszlánkarom - Vértestolna 2011. március 23.  

2011-03-25 16:23

 

2011. március 23-án, Vértestolnán jártak az Oroszlánkarom előadói, mégpedig a Kőkúti Iskola
és Fazekas Utcai tagintézményének tanulóiból alakult csapat.
Ahogy közeledtünk a faluhoz már szemünkbe tűnt a gyönyörű, kanyargós, hegyi utakon a természet ébredése. Nemcsak a madarak énekét hallottuk, de már a fákon is finom rügyfátyol lengedezett. Jó, tavaszi kedvvel érkeztünk a kicsi településre, ahol igen szép, ápolt művelődési házba léphettünk. A  polgármester úr rögtön megkínálta a vendégeket egy kis süteménnyel és üdítővel, hogy bírják majd a szereplés „fáradalmait”. Közben a színházterembe csak jöttek és jöttek a nézők, egyre nagyobb számban. Végül a kirakott székek mellé újabbakat kellett elhelyezni, hogy mindenki leülhessen. Szinte megtelt a nagyterem - hála a jó szervezésnek – és kezdődhetett a műsor. Sajnos egy előadóval kevesebben érkeztünk, Kulcsár Georgina betegsége miatt, de a többiek annál nagyobb lelkesedéssel vágtak bele a versmondásba. Először az elmúlt ünnep, Március 15. tiszteletére, néhány Petőfi verssel indult a műsor, Bátki Miklós, Bátki Márton és Lak Dávid előadásában. Ezután Bátki Miklós játszott harmonikán két zeneszámot. A műsor második részében már a lányok is bekapcsolódtak az előadásba: Andódy Adonika és Verényi Rebeka, akik az otthon melegéről és az édesanyáról szóló verseket hoztak, majd ismét muzsikált Bátki Miklós.
A befejező részben a nevetésé lett a főszerep: iskolai csínyekről is szó került a nézők legnagyobb derültségére. Igazi jókedvvel tapsolták meg a műsor végén a szereplőket, akiknek nagyon tetszett, hogy velük egykorú közönségnek mondhattak verset. Sőt még a „kistestvéreik” is a nézőtéren ültek, ugyanis a tolnai óvodásokat is elhozták az óvónénik!
Köszönet a helyieknek a kiváló szervezőmunkáért! Nagyon szép élménnyel gazdagodva távoztunk Vértestolnáról.

 

Petrozsényi Eszter

 

 

Közreműködtek:       
    Andódy Adonika  
Kulcsár Georgina
 Lak Dávid 
   Verényi Rebeka
   Bátki Márton  
Bátki Miklós /vers és harmonika/       

 

a rendezvényről készült képeink >>

 

Oroszlánkarom - Szomód 2011. március 04.

2011-03-13 21:55

A tavasz első napjaival beköszöntött Szomódra is a verses, Oroszlánkarom című műsor, melyet a tatai Vaszary János Általános Iskola tanulói adtak elő nagy szeretettel és lelkesedéssel a hozzájuk hasonló korú nézőknek. A szomódi iskolában nemcsak a helyiek, hanem a szomszédos község, Dunaszentmiklós iskolás korú gyermekei is tanulnak. Így mindkét kistérségi település fiatal közönsége gyönyörködhetett az előadásban.

A műsor első részében olyan versek szólaltak meg, melyeket az iskolai órákon is tanulnak a gyerekek, részei a kötelező iskolai tananyagnak, vagy sorosan kapcsolódik ahhoz. Így a még a negyedikes általános iskolai osztályokban tanulóknak sem volt “nehéz” a versek sokasága, s az idősebbek, a felsősök pedig régi ismerősökként hallgatták a már hallott szavakat. A Hornyák Hanna, Király Mónika, Teszáry Olga, Rozmann Máté által előadott művek,
Petőfi Sándor, Szabó Lőrinc, Nemes Nagy Ágnes, Váci Mihály és költőtársaik alkotásai, hamar lekötötték a nézők figyelmét, s a prózai részek közötti harmonikaszó, Bátki Miklós előadásában, kellemes hangulatot varázsolt a terembe.
(Ő egyébként vendég volt a Vaszarys gyerekek között, hiszen a Fazekas utcai iskolában tanul.)
Az iskolai oktatáshoz kötődő versek és prózák után, egy kis váltás következett: olyan művek kerültek sorra, Márkus Bence előadásában, melyek már nem annyira a mindennapi oktatási anyag részei. Vidám Petőfi-átirat hangzott le, majd Romhányi József szellemes “tudósítása” egy  focimeccsről. Ezt követte egy bravúros monológ Rostand Cyrano-jából, a híres Orr  monológ, melyben a főhős szellemességével döngöli földbe az őt sértegető felszínes műveltségű  ifjút. Végül a befejezés: Nógrádi Gábor: Hogyan neveljük magunkat kitűnő tanulóvá című írása, hangos derültséget váltott ki a nézőkből. Nagy taps közepette hajoltak meg az előadók és méltán érezhették az előadás után: ”ez jó mulatság, férfimunka volt.” 
                                                                                 
                                                                                              Petrozsényi Eszter


                          

A rendezvényről készült képeink
    

 

 

2011-02-19 14:33

 

Oroszlánkarom 2011. február 16. - Baj

 

Baj község új közösségi házzal gazdagodott, s ott léphettek fel, néhány nappal az átadás után, a tatai Eötvös József Gimnázium tanulói. Versműsorukat az Oroszlánkarom című tehetséggondozó sorozat keretében, magyar költők alkotásaiból állították össze, s a helyi általános iskola napközisei és tanáraik hallgatták őket.

 

Az előadók a hazához való kötödésről József Attila, Ábrányi Emil Eötvös József és Wass Albert versein keresztül szóltak, majd egy baji kislány, Hartmann Noémi fuvolán játszott, a hangulathoz alkalmazkodó muzsikát. A középső részben a mindenki által átélhető hangulatok ábrázolása kapott helyet: versek szóltak az édesanyáról, a csöndről a gyászról és a mindennapok apró csodáiról, Juhász Gyula, Mécs László, Weöres Sándor és Dsida Jenő írásainak segítségével. Zene választotta el ezt a részt is a befejező, harmadik résztől, mégpedig vidám táncmuzsika, s a következő versek erre a hangulatra rímeltek, megnevettetve az iskolásokat Varró Dániel és Heltai Jenő segítségével. A komoly kezdés után a hangulat fokozatosan a vidámság felé vezetett s az előadók, Fischl Ágnes Nagy Rebeka és Tóth Réka, valamint a muzsikáló Hartmann Noémi jó érzésekkel, szép emlékekkel távozhattak Bajról, az újonnan átadott IKSZT nagyterméből.

                                                                                                                     

Petrozsényi Eszter

Irodalmi műsor az új naszályi könyvtárban

 

Igényesen felújított művelődési házba léptünk be az Oroszlánkarom előadóival, 2011. február 11-én, Naszályon. A megújult épületben remek helyet kapott a könyvtár, ahol körbenézve először meghökkentünk: sehol egy könyv, csak mahagóni színű, szép faborítású szekrények, végig a falak mentén. Jobban szemügyre véve a falakat, észrevehettük, hogy a faborítás valójában jól zárható, eltolható ajtók sora, melyek mögött polcok rejtőznek, rajtuk a könyvtár könyvei, melyek így a fénytől és a portól egyaránt jól megvédhetőek.

 

Ez előtt a szép, sötét színű háttér előtt kapott helyet a négy versmondó, Rajj Réka, Gerencsér Dániel, Sulyok Viktória és Pozsgay Zsófia, ők valamennyien a tatai Református Gimnázium tanulói. Az előadás, melyet Wass Albert versei és Márai Sándor Füveskönyvének részletei alkottak, ebben az elegáns környezetben különösen emelkedett színt kapott. Három részre tagolódott a műsor, Pozsgay Zsófi mesteri fuvola játéka választotta el egymástól, stílusos hangulati átkötést biztosítva, a részeket.
A közönség soraiban a helyi Versmondó Klub, az Angyalffy Mátyás Általános Iskola növendékei, tanárai és érdeklődő naszályi felnőttek foglaltak helyet. A honvágyról a hazaszeretetről és a mindennapi életben szükséges tartásról, erőről, hitről szóltak a versek és a prózarészletek, mind megannyi apró lelki fogódzó a mindennapok nehézségeinek elviseléséhez a méltósággal leélhető élethez. Szép élménnyel távoztak a nézők, a diákok nagyszerű előadása után.

 

Petrozsényi Eszter

képeink >>

Oroszlánkarom Dunaalmáson

 

Január 21-én délután három órakor, vagyis a Magyar Kultúra Napját megelőző nap délutánján, Dunaalmás közönsége fogadta a tatai diákok versműsorát.
Az Oroszlánkarom sorozatából az Eötvös József gimnázium csapata érkezett a községbe. Azaz, nem egészen pontosan az a csapat, ugyanis az influenza járvány nem kímélte az eötvösös diákokat sem, így  a Református gimnázium sietett a segítségünkre és az egyik versmondójuk - Rajj Réka -, bravúrosan beugrott a betegségek miatt megcsappant létszámú Eötvös- csapatba.
A helyi könyvtárlátogatók már nagyon készültek az előadásra: számos helyen, buszmegállókban, üzletekben hirdették a műsort, így sok emberhez eljutott a híre.
A fiatalok mellet az idősebb korosztály is szép számban képviseltette magát, sőt: a helyi nyugdíjas klubból is érkeztek jó néhányan. Megtisztelte jelenlétével az előadást Czeglédy Zoltán polgármester úr, aki személyesen is sokat segített a műsor reklámozásában.
Az Eötvös József Gimnázium tanulója, Fischl Ágnes kezdte a műsort, mely József Attila , A Dunánál című versével indult, mintegy általános, emberi értékekről szólva. Majd a hazafias hangvételű versek következtek Wass Albert, Ábrányi Emil, Mécs László tollából. A hazafias rész után megszólalt a harmonika: Bátki Miklós előadásában, aki a helyieket képviselte (ő is Dunaalmáson lakik szüleivel, testvérével). A második részben néhány érzelmesebb versre került sor, melyek között az édesanyákhoz szóló versek aratták e legnagyobb sikert. Az ismét megszólaló muzsika jó átkötéssel szolgált a vidámabb, könnyedebb hangulatú záró versekhez. A közönség mosollyal, nagy tapssal hálálta meg a szép élményt, s köszönték, hogy a Magyar Kultúra ünnepét méltó módon, együtt ünnepelhették a fiatal előadókkal.
                                                                                             

Petrozsényi Eszter

 

Tovább a képekhez >>
 

 

Oroszlánkarom előadás Kocson

 

2011-01-21 15:51

 

Jeles ünnepünk január 22-e, a Magyar Kultúra Napja, a Himnusz születésének évfordulója. Ebből az alkalomból hívta meg a kocsi Könyvtár a tatai Református Gimnázium tanulóinak versműsorát. A Nyugdíjas Klub egész kis ünnepségsorozatot szervezett január 19 délutánjára, melynek első része ez az előadás volt. Később a nézők kiállításmegnyitón is részt vehettek, azt követően pedig klubfoglakozás várta őket. Az Oroszlánkarom előadássorozatának ez a műsora Wass Albert verseiből és Márai Sándor Füveskönyvének részleteiből állt össze. Január 19-én délután három órakor jócskán megtelt a kocsi Faluház előadóterme. A helyi Nyugdíjas Klub tagjai majdnem mindnyájan eljöttek, s az általános iskola nyolcadikos osztálya is jelen volt, néhány pedagógus kíséretében.
A helybéli klubvezető köszöntése után az első versek-prózák a hazától távol élő ember fájdalmát, honvágyát ábrázolták, a második és harmadik rész a hazaszeretetről és a költő elkötelezettségéről szólt. A verseket és próza-részleteket Gerencsér Dániel, Rajj Réka és Sulyok Viktória adták elő, a műsorrészek között Pozsgay Zsófi fuvolán játszott igen magas színvonalon. A helyi televízió rögzítette az egész műsort, s reméljük a falu egész közössége hamarosan láthatja az előadást. A műsor végén hatalmas vastaps hangzott fel és egyre-másra kérdezték:- Mikor láthatjuk a következő Oroszlánkarom előadást? Hamarosan!

                                                                                              Petrozsényi Eszter

 

Képeink >>

 

Január 18-án délután háromkor a "kölyök-oroszlánok" vendégeskedtek Tardoson!

2011-01-19 23:34

 

 

Az "Oroszlánkarom" című produkció zajlott Tardoson, s mivel az előadó diákok általános iskolás korúak, szinte még „kölykök” voltak, innen adódott a címbéli tréfa. A Kőkúti Általános Iskola és Fazekas Utcai Tagintézményének tanulóiból alakult csapat adott műsort a falu közönségének, 2011. január 18-án, szerdán délután. Ennek a csoportnak első fellépése volt ez és meglehetős izgalommal készültek valamennyien a megmérettetésre, amely várakozáson felül szépen sikerült.
A közönség is már szinte ismerősként fogadta őket, hiszen novemberben már láthattak egy Oroszlánkarom produkciót, melyet az Eötvös gimnázium diákjai adtak.
Az előadásra a frissen felújított és átalakított óvodaépületben került sor, ahol később majd a könyvtár is helyet kap. A szomszédos teremben még folyt a felújítás ez azonban nem zavarta a fellépőket. Teljes átéléssel mondták a szép verseket.
A műsor elején Petőfit idézték a gyerekek, Bátki Máté, Kulcsár Evelin Georgina, Bátki Miklós, Andódy Adonika és Lak Dávid, majd őket követte Bátki Miklós, aki tangóharmonikán adott elő dalokat.
A második rész érzelmesebb húrokat pengetett, az édesanyáról, a gyerekkori emlékekről és a felnőtt ember küzdelmeiről szóltak a versek. Ennek a résznek végén is felhangzott a harmonika. A műsor befejező része az iskolás élményeket idézte Nógrádi Gábor prózáin keresztül, s ezek az írások a közönség körében hangos derültséget keltettek. Nagy tapsokkal jutalmazták a fellépőket és nagy szeretettel kínálták őket a műsor végeztével üdítővel, s egy kis ropogtatni valóval.
A helyi szervezők elégedetten nyilatkoztak a rendezvényről és várják a következő műsort, melyet áprilisban tartanak a diákok Tardoson.

 

Képeink >>

 

 

 

Oroszlánkarom - Kocs

 

December másodikán a kocsi Faluházban ünnepi versműsorra gyülekeztek a helyi általános iskola tanulói. A délutáni műsor előadói szintén diákok voltak, mégpedig a tatai Vaszary János Általános Iskola növendékei, akik korábban szavalóversenyeken vettek részt és jó eredményt értek el. Az ő repertoárjukból állította össze műsorukat Petrozsényi Eszter, a Városi Könyvtár dolgozója és kísérte el a gyerekeket a fellépésre. Kocson nagy szeretettel, süteménnyel, üdítővel várták őket és a hasonló korú közönség nagy figyelemmel hangolódott rá a szebbnél-szebb irodalmi alkotásokra. A műsorban fellépők megérdemlik, hogy név szerint felsoroljuk őket: Hornyák Hanna, Járfás Petra, Király Mónika, Márkus Bence, Rozmann Máté, Teszáry Olga mondtak verset és prózát, Mótyán Andrea pedig gitáron játszott két rövid, romantikus darabot. Olyan művek is szerepeltek a műsorban, melyeket minden iskolás olvashat a könyvében, de ritkán hallott írásművek is elhangzottak, például a híres Orr -monológ, Rostand: Cyrano-jából. Az előadás vége felé pedig a humoros műveké lett a főszerep, így vidám hangulatban távoztak a diákok. A könyvtár vezetője Szabó Andrásné szavait idézem:
- Köszönjük a Vaszary János Általános Iskola tanulóinak, valamint felkészítőjüknek, hogy elhozták a kocsi gyerekeknek az Oroszlánkarom című verses műsorukat. A jelenlévő gyerekek körében nagy sikert arattak a produkciók. További fellépéseikhez sok sikert kívánunk!
Ezután nagy várakozással néznünk majd a következő, a januári program elé.


                                                                                                                    Petrozsényi Eszter

 

 

 

Az „Oroszlánkarom” című sorozat premierje


Három középiskolás lány, Fischl Ágnes, Nagy Rebeka és Tóth Réka, (mindannyian az Eötvös József gimnázium tanulói), verssel éshárom általános iskolás, Sekk Laura, Mészáros Brigitta és Mike Lilla Titanilla muzsikával tette szebbé a hétfő délutánt a tardosi Vörösmárvány Művelődési Ház könyvtárában. A verses összeállítás az Oroszlánkarom elnevezésű műsorsorozat első része volt, melyet nagy izgalommal vártak maguk a szereplők is. Legkedvesebb verseikből válogatva, Petrozsényi Eszter segítségével újraformálták a verseket, csiszoltak az előadásmódjukon, majd a közönség előtt bemutatták az eredményt. A hazáról, hazaszeretetről szóló indítás után, egy kis zenei betét következett Sekk Laura fuvolajátékával. Az édesanyáról, a szeretetről szólt a második műsorblokk, majd ismét a helyi kislányok muzsikája szólt, Mészáros Brigitta és Mike Lilla Titanilla furulyán szólaltatott meg két dalt. Végül a befejező részben humoros írások hangzottak el, melyek megkacagtatták a jelenlévőket. A műsor befejeztével - a nézők kívánságára – felhangzott egy vers (Arany János Epilógus-a).
Az előadás végén felcsattanó taps minden szónál ékesebben bizonyította, hogy érzelemmel teli, megragadó előadást láttak a nézők. Közrefogták a fellépőket és szeretettel kérdezgették őket a mindennapjaikról és arról, hogy honnan van bennük ez a vonzódás a versek iránt. Búcsúzáskor majd mindegyik vendég jelezte: legközelebb is okvetlenül eljön az Oroszlánkarom következő rendezvényére, januárban, amikor a Vaszary János általános iskola növendékei lépnek fel a Magyar Kultúra Napja környékén Tardoson.

                                                                                                        

  Petrozsényi Eszter    

Tovább a képekhez >>

Oroszlánkarom

 

A könyvtár szavalóversenyeket rendezett az elmúlt években, és mindegyiken feltűntek tehetséges, jó adottságú fiatalok. Kár volna őket elengedni, és csak a versenyeken találkozni velük. Mi történik, ha rendezvényeket biztosítunk nekik, ahol bemutatkozhatnak?


A szavalóversenyeken díjazottakkal négy műsorblokkot sikerült összeállítani, s ezek mindegyike más-más hangulatú, más közönséghez szóló műsor lett. Arra gondoltunk: ne mindig a helyi közönség részesüljön a műsorokból. Sok környező kistelepülés van nehéz helyzetben, nem jutnak el hozzájuk rendezvények, irodalmi műsorok. Pedig főleg az ott élő diákokat, a formálható, szépre, jóra nevelhető fiatalokat kellene követendő példával ellátni, hátha kedvet kapnak ők is az irodalom aktív műveléséhez, akár az íráshoz, akár az előadáshoz. Mellettük ott vannak azok az idősebbek, akik a községük határát már nem lépik át, nem utaznak más településre azért, hogy egy-egy előadást megtekintsenek. Nekik szintén nagy élményt jelenthetne a fiatalok (az unokáikkal egykorúak) előadásában hallani az értékes műveket.


Természetesen a rendezvényeken szívesen látjuk a fellépő diákok családtagjait, barátait is. Családias, meghitt közösségben bátorítjuk őket.

 

Mivel a műsorok eltérő stílusúak, egy-egy településre többször is el tudunk látogatni, alkalmanként más és más közönséget megcélozva. Így lehet például a kisiskolásoknak műsort ajánlani, vagy a nyugdíjas kluboknak, vagy éppen a fiatal, középiskolás korosztálynak. S mivel a fellépő gyerekek jórészt tataiak, szeretnénk azt is bevezetni, hogy a felkeresett község legjobb vers-, vagy prózamondója is bekapcsolódjon a rendezvénybe, ő is fellépjen a műsor keretében a vendégekkel együtt.


A versek között hangulatos zeneszámok is elhangzanak, szintén diákok, mégpedig a Menner Bernát Zeneiskola növendékeinek előadásában.

 

 

Az előadások tervezett menetrendje a következő:

 

2010.

 

Dátum

Település

Szavalókat delegáló iskola

November 15.

Tardos

Eötvös J. Gimnázium

December 2.

Kocs

Vaszary J. Ált. Iskola

 

2011.

 

Dátum

Település

Szavalókat delegáló iskola

Január 18.

Tardos

Kőkúti – Fazekas Ált. Iskola

Január 19.

Kocs

Református Gimnázium

Január 21.

Dunaalmás

Eötvös J. Gimnázium

Február 11.

Naszály

Református Gimnázium

Február 16.

Baj

Eötvös J. Gimnázium

Március 4.

Szomód / Dunaszentmiklós

Vaszary J. Általános Iskola

Március 23.

Vértestolna

Kőkúti – Fazekas Ált. Iskola

Április 8.

Kocs

Eötvös J. Gimnázium

Április 12.

Tardos

Református Gimnázium

Április 13.

Dunaalmás

Kőkúti – Fazekas Ált. Iskola

Május 4.

Naszály

Vaszary J. Általános Iskola

Szeptember 30.

Naszály

Eötvös J. Gimnázium

Október 14.

Szomód

Kőkúti – Fazekas Ált. Isk.

Október 19.

Baj

Vaszary J. Ált. Iskola

November 16.

Baj

Református Gimnázium

November 18.

Dunaalmás

Vaszary J. Ált. Iskola

December 2.

Kocs

Kőkúti – Fazekas Ált. Isk.

 


2012.

Dátum

Település

Szavalókat delegáló iskola

Január 27.

Szomód

Református GimnáziumAz Oroszlánkarom rendezvényeit általában délután 15.00 vagy 17.00-kor kezdjük. Egy-egy program időtartama várhatóan 45-60 perc.
A rendezvényeket a települési könyvtárban, művelődési házban vagy az iskolában tartjuk. A falvakban plakátokon találják meg a pontos helyszínt és időpontot. A részletes programot megtalálják a honlapunkon: www.mzsvktata.hu.

További információ: Petrozsényi Eszter, Tel. 34/380-281.

 

 

 

A program az "Olvasáskultúra és informálisképzés fejlesztése - könyvtárak az élethosszig tartó tanulásért Tata és környékén" című TÁMOP 3.2.4. jelű pályázat támogatásával valósult meg.

 

 

vissza a lap tetejére

 

Copyright © 2010 - Móricz Zsigmond Városi Könyvtár Tata