Keresés:
 

 

A programról
 

 

Elkezdett projektek
 

 

Vezetés és képzés
 

 

TAMOP
 

 

Emlékévek

2011-02-24 20:15

 

Egy közösség számára a jeles személyiségekre való emlékezés viszonyítási pontot jelent. A jeles események számontartása pedig a közösségvállalás erősödését biztosítják.
A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár a pályázat benyújtása idején, az eredetileg kiírt projektidőben több fontos évforduló megünneplésére készült.

 

Programunkról bovebben

 

2011-03-22 12:10

200 éve született Liszt Ferenc

 

A híres zeneszerző születésének bicentenáriumi alkalmából az egész országban rendezvénysorozatok zajlanak. Ilyen ünnepi koncert volt a 2011. március 7-én, a tatai Menner Bernát Zeneiskola Hangversenytermében megrendezésre kerülő zongoraest, melynek fővédnöke és előadója, Prunyi Ilona zongoraművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára elkápráztatta a nagyszámú közönséget virtuóz zongorajátékával.

 

A "Liszt Ferenc és magyar kortársai" címet viselő koncert érdekessége, hogy az ünnepelt zeneszerző darabjai mellett olyan, a nagy alkotóhoz közel álló, de a nagyközönség előtt sokkal kevésbé ismert magyar művészek zongoradarabjai csendültek fel, kiknek életéről és munkásságáról nagyon keveset hallunk. Prunyi Ilona művésznő a zongoraművek eljátszása előtt érdekfeszítő beletekintést nyújtott közönségének az aktuális Liszt-kortárs zeneszerzőkről, így a megjelentek nemcsak fülükkel élvezhették a muzsikát, hanem lélekben és szellemükben is visszavarázsolták magukat a XIX. századi Magyarország zenei és kulturális életébe.
Hallhatóak voltak a kor jellegzetes verbunkos, táncos ritmusú művei és a lágyabb, a romantika által olya kedvelt költői, finomabb hangzású karakterdarabok egyaránt. Prunyi Ilona segítségére volt egyik tanítványa, Tóka Ágoston, aki négykezes zongoraműben bizonyíthatta tudását a művésznő oldalán.
Az elbűvölt hallgatóság Liszt Ferenc csodálatos darabjai mellett megismerte Sipos Antal, Beliczay Gyula, Mosonyi Mihály, Thern Károly, Végh János és Ábrányi Kornél életművét, valamint zenei stílusát és mindegyikük gyönyörű műveiből egyet.

Köszönjük a nagyszerű élményt a rendezvény támogatójának, Tata Város Móricz Zsigmond Könyvtárának!

 

Paulovicsné Guoth Zsófia

 
 

Erkel Ferenc - vetélkedő Tatán

 

A tatai Menner Bernát Zeneiskola január 20-án, csütörtök délután a Magyar Kultúra Napja és Erkel Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmából rendezte meg a zeneszerző operáiból összeállított zenei vetélkedőt, amelyen Tata város általános-és középiskolás tanulóiból  alakult 6 csapat mérte össze tudását, szám szerint 32-en. A rendezvénysorozat keretében, mely a TÁMOP 3.2.4. pályázat, valamint a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár támogatásával valósult meg, zongorahangversenyt és vetítéses zenetörténeti előadást hallgathatott eddig a tatai közönség, most egy újabb színfolttal lett gazdagabb. A tanulók által választott csapatnevek, a helyezés sorrendjében, és elért pontszámaik: 1.  Melinda csapat (215), 2.Hunyadi csapat ( 192 ), 3. " A " csapat és Bánk bán csapat (186-186), 4. Hűséges parasztok csapat (177), 5. Bátori csapat (170).

A 3 tagú zsűri - Robozné Schönfeld Zsuzsanna karnagy, Tata Város Alpolgármestere, Dezső Marianna zongoraművész, a Tatabányai Erkel Ferenc Zeneiskola igazgatója valamint a házigazda intézmény igazgatója, Tóka Szabolcs - megköszönte a diákok lelkes helytállását, a felkészítő tanárok - Schmidt Mónika, Erzse Dóra és Ruska Anett -  munkáját, valamint az "ötletgazda"  Márkusné Sinkó Ildikó könyvtárigazgató támogatását.

Külön köszönet illeti Meleg Károlyt, a tatabányai Erkel Ferenc Zeneiskola tanárát a kérdések összeállításáért, az Erkel-életmű ilyetén formába történő „öntéséért”.

A tanulók, akik az emléklap mellett szerény jutalmat is kaphattak, nemcsak a vetélkedő izgalmával, hanem zenei ismeretekkel is gazdagodhattak, s remélhetőleg szívesen vesznek részt az idén szintén 200 éves évfordulós Liszt Ferenc tanulmányi versenyen is.

 

Tóka Szabolcs

 

Képeink >>

Ismét Erkel - ismét siker - Erkel évforduló - 2011. 01. 11.

2011-01-14 16:24

Az Erkel emlékév műsor-sorozatának második részére került sor január 11-én 17.30-kor a zeneiskola koncerttermében, melyet a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár és a Menner Bernát Zeneiskola közösen szervezett. Az előadó, Belicza Júlia, Erkel pályafutásáról és a külföldi kortársaival való kapcsolatáról szólt. Arról, hogy szinte előzmény nélkül teremtette meg a nemzeti opera műfaját és szerteágazó zenei munkásságot folytatott.

 

Nemcsak zeneszerző, de karmester, zenepedagógus is volt a Himnuszunk szerzője, aki pályája kezdetén kiváló koncertező zongoraművész is volt.Már az első operájával hatalmas sikert aratott, s ez a sorozat – talán az egyetlen vígoperája, a Sarolta kivételével – végigkísérte egész pályafutását. Oroszlánrésze volt abban, hogy a nemzeti operajátszás felvirágozzon.

A külföldön alkotó kortársai mintájára ő is beleszőtte a nemzeti sajátosságainkat a műveibe, zenében és hangszerek tekintetében egyaránt. Megjelent nála a verbunkos zene és a cimbalom. Visszatekintve szinte furcsa, hogy abban a korban, az erős cenzúra korában, valahogy mindig sikerült elmondania, amit gondolt a szabadságról, hazafiságról és a nemzetről...ilyen gondolatokat hallgathattunk s az előadó a túlnyomórészt fiatalokból álló közönségnek nemcsak szóban, hanem képekkel, vetítéssel is gazdagon alátámasztotta előadását. Láthattunk részleteket Smetana operájából, az Eladott menyasszonyból és vetített részleteket a Hunyadi László és a Bánk Bán című operákból. Stílusában is frissen, lelkesen beszélt így a középiskolás hallgatótábor élénken figyelte minden szavát.

Az este végén Tóka Szabolcs, a Menner Bernát Zeneiskola  igazgatója, teával, pogácsával vendégelte meg a közönséget.

 

 

 

2010-12-16 12:18

Erekel Ferenc zongoraművei a Városi Koncertteremben

Varázslatos estének lehettek részesei, akik ellátogattak december 14-én a Menner Bernát Zeneiskola gyönyörű koncerttermébe, ahol a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár és a zeneiskola közös szervezésében, Kassai István Liszt-díjas zongoraművész Erkel Ferenc zongoraműveiből válogatott.
Eddig Erkelről gondolkozván, mindnyájunknak elsősorban az operaszerző jut eszünkbe, s csak utána emlékezünk arra, hogy bizony koncertező zongorista is volt, mégpedig igen nagy sikerrel lépett fel, és számtalan zongoraművet alkotott. Ez a pályafutás és a zongoradarabok komponálása Liszt Ferenc magyarországi vendégszereplése után abbamaradt. Erkel azt mondta: Liszt zongorajátéka után neki nincs keresnivalója a pódiumon, s az ő zongoraművei nem érik el Liszt műveinek színvonalát. Ezután csak az operaírással foglalkozott. Pedig ez az este is bizonyította, hogy méltó kortársa volt Lisztnek. Az erkeli muzsikára inkább a magyaros hangzás jellemző, de olyan ritmikai és hangszerelési újításokkal is találkozhatunk nála, amelyek egyenesen a 20. század zenéjének előfutárai.
Az előadó Kassai István visszafogott egyénisége a zongora mellett eltűnt és a technikai tudásnak, a virtuozitásnak és a szuggesztivitásnak olyan magas fokát mutatta, amely csak kivételes előadók sajátja.
Néhány szóval be is vezetett minden művet és felhívta a figyelmünket azok zenei sajátosságaira.    Fiatalkori Erkel zongoraművek nem maradtak fenn - mint mondta -, beépültek a későbbi nagy formátumú művekbe, az operákba. A kottáik pedig valószínűleg a kályhában végezték. Viszont az opera részletek átiratai zongorára, hihetetlen virtuozitást követelnek az előadótól. Ne felejtsük el, hogy abban az időben a zongoristáknak kötelezően kellett érteni az improvizáláshoz. A koncerteknek ez ugyanolyan fontos része volt, mint a „kottából játszott”darabok előadása. Ezekben az átiratokban szinte hallani lehetett a zenekar különböző hangszereit. Némelyik mű méltó versenytársa lehetett Liszt virtuóz műveinek, semmivel sem szegényesebb azoknál.
Az est első részét az opera átiratok töltötték ki szünet után pedig az igazi bravúr-számok következtek. Olyan változatos hangulatú és intenzitású művek szólaltak meg, hogy a közönség egyre nagyobb elragadtatással tapsolt. A zárószám is kuriózum volt. Bartay Endrének - aki a Magyar Színház igazgatója volt az 1830-as években és Erkelt megelőzően, korának elismert operaszerzője -, Csel című operájára írt változatai önmagukban is felértek egy zongoraversennyel.
Az utolsó akkord elhangzása után hatalmas tapsviharral hálálta meg az estét a közönség, (melynek soraiban szép számmal láttunk diákokat is) s nem engedte ráadás nélkül távozni az előadót. A ráadás, mely a Szózat és a Himnusz dallamainak összefonódó variációiból szőtt felemelő darab volt, magasztossá tette az este befejezését.

 

Petrozsényi Eszter

Tovább a képekhez >>

 

 

 

Sakk-matt a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár szervezésében!

 

Nagyszabású sakkversennyel emlékeztek a tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtárban Erkel Ferenc születésének 200-dik és Bláthy Ottó Titusz születésének 150-dik évfordulójára. E két neves egyént nem csak zeneszerzőként, illetve gépészmérnökként jegyezzük, hanem híres sakkozókként is. Erkel mesteri sakkozó volt, míg Bláthy nevéhez fűződik a világ leghosszabb sakkfeladványa.


A november 27-én megrendezett eseményen a város valamennyi általános iskoláját képviselték a diákok. A svájci rendszerű versenyre 8 korcsoportban lehetett nevezni, és hét fordulóban mérték össze tudásukat a nevezettek.


Koroncziné Nagy Mariann könyvtáros ünnepélyes megnyitója után László Imre versenybíró számítógép segítségével elkészítette a párosításokat, majd ismertette a mérkőzéssel kapcsolatos fontosabb tudnivalókat. A fiatalok ekkor már izgatottan várták, hogy induljon a kétszer tizenöt perces játékidő. Az egyes játszmák között volt egy szusszanásnyi idejük a játékosoknak, amikor a kihelyezett üdítőből és gyümölcsből fogyaszthattak, valamint a játék során szerzett benyomásaikat osztották meg egymással.


A délután programja nem mindennapi meglepetést tartogatott a nézők számára. Orgován Sándor sakkmester és Molnár Adrienn, a Kőkúti Általános iskola nyolcadik osztályos tanulója az iskola legjobbjainak közreműködésével sakkjátszmát mutattak be a publikumnak. Nem akármilyen játszma volt ez! Erkel Ferenc és Szén József játszmája, ahol zeneszerzőnk a világos színnel játszott. Ez alkalommal a sakkfigurának öltözött gyermekek lépései illusztrálták a partit. A sakkmester és Adrienn egymásnak tett frappáns megjegyzései derűre fakasztották a színházterem közönségét. No, és az életnagyságú sakktáblán lépdelő gyermekek  kiütései… A játszmát Csányi Magdolna pedagógus tanította be a tanulóknak, akik rendkívül fegyelmezetten hajtották végre a lépéseket.


Az élősakk által nyújtott kikapcsolódást követően elérkezett a résztvevők számára legizgalmasabb pillanat: az eredményhirdetés.
Az egyes korcsoportokban külön díjazták a lányok és külön a fiúk teljesítményét. Az 1-2. osztályosoknál Tóth Kincső, és Németh Csaba, a 3-4. osztályosoknál Topos Anabella és Feldmüller Attila végzett az élen. A felsőbb korosztályban az 5-6. osztályosoknál Mészáros Dániel, a 7-8. osztályos korcsoportban Molnár Adrienn és Hegedűs Ádám szerezte meg az aranyérmet. A díjazottak az oklevél mellé tárgyjutalmat is haza vihettek, valamint minden versenyző emléklapot vehetett át. Sakktábla mintázatú tortát a legjobb eredményt elért iskola csapata, a Vaszary Általános Iskola tanulói fogyaszthatták el.


Valamennyi oktatási intézmény, tanár, szülő büszke lehet gyermekeikre, akik e nemes sportágat űzik és öregbítik általa iskolájuk hírnevét. A megmérettetés kiváló próbája volt az előttünk álló megyei sakkversenyeknek, a különböző mikulás kupáknak. Ami pedig a legfontosabb: sportszerű magatartással és a kitartással, egy felejthetetlen program keretében sikerült méltó emléket állítani a két híres sakkozónak: Erkelnek és Bláthynak.


Goldschmidt Éva

Tovább a képekhez

 

 

Erkel 200 Emlékév - programsorozat

 

A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár és a Menner Bernát Zeneiskola meghívja Önt az Erkel Ferenc születésének kétszázadik évfordulója alkalmából rendezett programsorozat első eseményére

"Az Erkel-családfa és a kevésbé ismert Erkel-operák" címmel.

 

Ideje: 2010. november 30-án 17 óra.

Helye: Menner Bernát Zeneiskola Tata, Fazekas u. 47.

Előadó: Erkel Tibor zongoraművész, tanár.

 

A 2010. november 30-ra meghirdetett előadás az előadó betegsége miatt elmarad!

 

A programsorozat további rendezvényei:

 

2010. december 14. Erkel-zongorahangverseny

2011. január 11. Erkel és reformkori hazai és európai kortársai

2011. január 20. Zenetörténet szakos tanulók tanulmányi vetélkedője

 

 

"Hazám, hazám, te mindenem" - Erkel-szavalóverseny

2010-11-25 22:35

Erkel Ferenc születésének 200-dik évfordulója alkalmából szavalóversenyt rendezett a tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár, "Hazám, hazám, te mindenem címmel". Ahogyan a cím is sugallja: a verseket a hazaszeret és a zene témaköréből válogathatták az indulók. A kiírás szerint az általános iskolák felső tagozatosai és a középiskolások vehettek részt a megmérettetésen.

Annak ellenére, hogy mostanában sok hasonló rendezvényre került sor megye-szerte, nagyon nagy volt az érdeklődés: 54 indulója volt a versenynek.
Az 5-6. osztályos kategóriában 24 fő szerepelt és csak dicséret illet minden indulót a szép teljesítményéért. A zsűri elnöke, Nagyné Cifra Hajnalka – a Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgató helyettese, értékelésében külön dicsérte az indulók szorgalmát, s bíztatta őket : vegyenek rész máskor is hasonló megmérettetéseken.
Az első díjat Nagy Orsolya a tatai Kőkúti Általános Iskola tanulója kapta, második lett Antal Lili a komáromi Petőfi Sándor Általános Iskolából, harmadik Hartmann Adél Szomódról, különdíjat érdemelt Kiss Márton a nagyigmándi Pápai József Általános Iskola tanulója.
A 7-8. osztályosok és a középiskolások egy másik helyszínen, másik zsűri előtt szerepeltek, így lehetett csak optimális idő alatt lebonyolítani a versenyt. A „nagyoknál” a zsűri elnöke Bognár Istvánné nyugalmazott magyar szakos tanárnő volt, aki élete során számos versenyen elnökölt már és nívós diákszínpadokat vezetett sok éven át. Segítője volt a döntéshozatalban Csézy Anna tanárnő a Jávorka Sándor Mezőgazdasági Szakközépiskolából és Gyüszi László, a Városi Könyvtár helytörténész munkatársa. Első helyezést a 7-8.osztályosok közül Oszlánczi Zsófia érdemelt a komáromi Petőfi Sándor Általános Iskolából, Farkas Dániel a Kőkúti Általános Iskola tanulója Tatáról második lett és harmadikként végzett Buglák Martina Mocsáról, az Arany János Általános Iskolából. Ebben a korcsoportban a különdíjat Molnár Dávid érdemelte ki, ő szintén a tatai Kőkúti Általános Iskolában tanul.
A középiskolások versenyében is figyelemre méltó produkciókat hallgathattunk és méltán lett első helyezett Rajj Réka a Református Gimnáziumból, Tatáról. Két második díjat ítélt oda a zsűri: Fischl Ágnesnek és Schnepp Jánosnak, akik mindketten az Eötvös József Gimnázium tanulói, míg harmadik helyen Richter Bettina végzett, aki Bláthy Ottó Szakközépiskolába jár. Itt is született különdíj: Kiss Judit érdemelte ki a tatabányai Árpád Gimnáziumból. A díjak kiosztását megelőzően Bognár Istvánné tanárnő még értékes gyakorlati tanácsokkal látta el a versenyzőket, felkészítve őket a jövőbeni hasonló szép és nemes feladatokra. Márkusné Sinkó Ildikó a Városi Könyvtár igazgatója a rendező intézmény részéről hasonló bíztató szavakat mondott és sok sikert kívánt a versenyzőknek a további kihívásokhoz.

                                                                                                         

Petrozsényi Eszter

 

Tovább a képekhez >>

 

Erkel-Bláthy sakkverseny

 

Te is lehetsz sakkbajnok!

 

Szeretsz játszani? Szeretsz küzdeni? Szeretsz gondolkodni?

Gyere, mérd össze tudásodat!

Várunk minden sakkozni szerető tatai és kistérségi általános iskolást a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár által meghirdetett Erkel-Bláthy sakkversenyre.

 

A verseny helyszíne:

Magyary Zoltán M velűdési Központ, Tata, Váralja u. 4.


Ideje: 2010. november 27.(szombat) 9 óra

 

 

e-mail: mzsvkverseny@gmail.com

telefon: telefon: 06/34/380-281.

Nevezési határidő:

 

2010. november 10.

 

Részletek >>

 

 

Emlékévek - évfordulók


Egy közösség számára a jeles személyiségekre való emlékezés viszonyítási pontot jelent. A jeles események számontartása pedig a közösségvállalás erősödését biztosítják.


A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár a pályázat benyújtása idején, az eredetileg kiírt projektidőben több fontos évforduló megünneplésére készült. Mivel a pályázat elbírálása elhúzódott, ezért a projektnek ezeket az aktivitásait újraterveztük - úgy, hogy céljaink elérését az új programok is megfelelő módon támogassák, és egyben segítsék Tata országosan is példaértékű kezdeményezését, a helytörténet általános iskolai bevezetését.

A két programrész három elemből áll:

 

 • Bláthy ’150 - Erkel ’200 - Liszt ’200 emlékévek
 • Könyvtáros szakmai programok:Textlib '20 – Tata könyvtárai
 • A helytörténet támogatása:
  • Tata kincsei
  • Tata nagyjai
  • Az Óratorony

Bláthy ’150 - Erkel ’200 - Liszt ’200


2010-2011-ben ünnepeljük Bláthy Ottó Titusz születésének 150., Erkel Ferenc születésének 200., 2011-ben pedig Liszt Ferenc születésének 200. évfordulóját.
A tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár a város más intézményeivel összefogva rendezvénysorozattal állít emléket ezeknek az évfordulóknak.

Bláthy-emlékév
A Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (nevéhez illőn) ad helyet és teret annak a versenynek, amit a Bláthy Ottó nevét viselő magyarországi középiskolák és szakiskolák, valamint a tatai középiskolák diákjai számára közösen hirdettünk.
A versenyfeladat prezentáció készítése Bláthy Ottó Titusz élete és munkássága címmel.
Az elkészült prezentációkat szaktanárok értékelik, a legjobb hat versenymű készítője meghívást kap Tatára, ahol személyesen is bemutathatják (élőszavas előadással) a prezentációt. A győztes versenyző a prezentációját előadja a Kreativitás a műszaki innováció szolgálatában című konferencián.
A program tervezett ideje: 2010. szeptember - december.


Erkel- és Liszt-emlékév
A program megvalósítására "Zenekedd" sorozat keretében 2010. november - 2011. május között kerülne sor, közösen a Menner Bernát Városi Zeneiskolával.
4-4 előadás hangzik majd el Erkel Ferencről, valamint Liszt Ferencről és műveikről országos hírű előadók tolmácsolásában.
A programhoz kapcsolódik az "Erkel - Bláthy sakk verseny" 2010. november 27.-én, a könyvtár saját szervezésében, amellyel emléket állítunk a híres zeneszerzőnek, a nagyszerű műszaki szakembernek, egyben két híres sakkozónak., Liszt Ferenc emlékét pedig egy "Csodagyerek-kereső vetélkedő" idézi meg 2011. tavaszán zongora és klasszikus ének kategóriában, a zeneiskola szervezésében.

 

Az Erkel évforduló alkalmából a könyvtár 2010. november 24-én szavalóversenyre várja tatai, illetve környékbeli/ kistérségi általános iskolák felső tagozatosait és középiskolák tanulóit "Hazám, hazám, te mindenem" címmel.

 

Textlib


A tatabányai József Attila Megyei Könyvtár példája nyomán Komárom-Esztergom megye sok közművelődési könyvtára a TextLib integrált könyvtári szoftvert használja.
1991-ben hazai fejlesztésű teljes körű könyvtári program még nem létezett. A Könyvtári Egyesülésnek el kellett döntenie, hogy támogatja-e egy olyan hazai fejlesztésű program létrejöttét, amelynek kialakulását lépésről lépésre figyelemmel kísérheti és abban is részt vehet, vagy megbíz egy külföldi fejlesztőt, mely drágább és a speciális igények kevésbé érvényesíthetők.
A Könyvtári Egyesülés és az Infoker Kft. 1991-ben kölcsönösen aláírta a kutatás-fejlesztési együttműködési szerződést.


A TextLib feladata a könyvtári munkafolyamatok támogatása. A könyvtári információs rendszer központi eleme a bibliográfiai tételek adatbázisa, amelyen keresztül valamennyi részrendszer kapcsolatban áll egymással. A gyors keresési táblázatok, az indexek száma gyakorlatilag nincs korlátozva, ezért igen hatékony és sokféle munkafolyamat támogatására van lehetőség.
Az azóta eltelt 20 év eredményeit, fejlesztéseit, jövőbeni terveit tárja a könyvtári szakma elé a 2011 júniusában megrendezendő konferencia. Aktualitását adja, hogy a közelmúlt nyertes TIOP, valamint TÁMOP pályázatai keretében sok könyvtárnak lehetősége nyílik csatlakozni a megyei egységes integrált szoftver használatához, ill. a felvitt állomány bővítéséhez. A rendezvény alkalmat ad az új kistérségi kliens használatával kapcsolatos tapasztalatok megvitatásához is.

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének 1. vándorgyűlése 40. évfordulóján már megtapasztaltuk, milyen hasznos és eredményes a megyei könyvtárosok szakmai találkozója. Ezeket a tapasztalatokat is felhasználva vállalkozik a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár a találkozó megszervezésére.


A program tervezett része a konferencián túl szakmai látogatás, közművelődési rendezvényen való részvétel.

 

Tata könyvtárai


A helytörténet és a könyvtáros szakma eddig fel nem tárt találkozási pontjává, adattárává, interjúkon alapuló szociográfia jellegű pillanatfelvételévé válhat az a szakmai kezdeményezés, amely Tata könyvtárairól gyűjt adatokat. A programhoz kapcsolódó kiadvány a tatai könyvtárakat és könyvgyűjteményeket venné számba, mutatja be, tárja fel. Terveink szerint helyet kapnának az egykor volt könyvtárak (helyenként nagyon szórványos adatokkal), az egyházi könyvgyűjtemények, az iskolák mai könyvgyűjteményei, a Múzeum könyvtára, valamint érdekes magángyűjtemények. Teret engednénk az egykori és mai nyomdák bemutatásának is. Tudjuk, hogy ez a munka új kutatási terület, de még a szórványos adatok is fontosak.

 

Az alábbi pályázatok kerülnek meghirdetésre a különböző korosztályok részére:

 

 • Olvas Tata – a kedvenc könyvem (rajzpályázat kisiskolásoknak)
 • Egy meghatározó könyvtári élményem – látogatás egy hazai vagy külföldi könyvtárban (esszéíró pályázat felnőtteknek).
 • Könyv, könyvtár, olvasás, betű (szavalóverseny).


A program erősítheti a könyvtár helyi társadalomban betöltött szerepének tudatosítását.
A program tervezett ideje: 2011. május – október.

 

Tata kincsei


Tatán a Képviselőtestület és az iskolák a 2010/2011. tanévben bevezették a helytörténet tanítását az általános iskola felső tagozatának valamennyi évfolyamán. Varga Istvánné munkája (Tata lépten-.nyomon) ehhez készült nagyszerű összefoglaló. A Könyvtár a maga lehetőségeivel ahhoz kíván hozzájárulni, hogy a diákok érezzék a közvetlen jelentőségét, hasznosságát annak, amit tanulnak, illetve erősíteni kívánjuk motiváltságukat.


Tata a minap kapta meg „A biodiverzitás fővárosa” kitüntető címet. A természeti környezet meghatározó elemei a felszíni és felszínalatti vizek. A tatabányai bányászat hatására jórész elapadt források napjainkban élednek újjá. Több régi forrás indult meg ismét, és teszi Tatát szó szerint is a "vizek városává". A program keretében támogatjuk egy ezzel foglalkozó kiadvány elkészültét.


A vizekre települt malmok ma is hozzátartoznak a város hangulatához. Tata számos építészeti műemléket, többek között malomépületeket őriz. Játszunk el a gondolattal: mi lenne, ha…? Miként lehetne újra élővé varázsolni ezeket a malmokat, amelyek túlnyomó része nincs a város tulajdonában, eladásra vár, de szerves részei a látképnek. Mit képzelnének el a gyerekek az eredeti funkción túl? Az Angol-park fejlesztése során a Jenő-malom új funkciókat kaphat. Programunk ehhez is kapcsolódhat a 2010. évben a Vaszary Általános Iskola által kiírt makett- és rajzpályázat folytatásával.


Sok osztályközösség érkezik Tatára. Kortársaik mit ajánlanának nekik? A diákok által beküldött séta-útvonalakból készül el a Tatai séták – gyerekszemmel… összeállítás, mely tipográfiai érdekessége az lenne, hogy 50-150 évvel ezelőtti fényképek, fotók és mai fotó-látványuk, rajzuk képét is tartalmazná. A diákok ezt a pályázati feladatot prezentációs technikával is megoldhatnák.


A program arra is lehetőséget ad, hogy az Országos Széchényi Könyvtár együttműködésével olyan könyvritkaságokat, aprónyomtatványokat is bemutassunk egy kiállítás keretében, amelyeket a Nemzeti Könyvtár őriz Tatáról. A szakmai program része lesz egy közművelődési - iskolai – kistérségi könyvtárosok közösségépítő tanulmányútja, szintén az OSZK-ba.
A program tervezett ideje: 2011. április – június.


Tata nagyjai


A program Tata történetének meghatározó személyiségeire koncentrál. Kapcsolódik a Korrigenda keretében megvalósításra kerülő, Tatával, Tata történetével foglalkozó szócikkek javításához, ill. újak felvételéhez is. A városban folyó helytörténeti oktatás keretében meghirdetésre kerülő „Életutak” című diákpályázat célja a kevésbé közismert, de Tatához kapcsolódó személyek felkutatása, bemutatása.


A népmese napján a szülőföldről, hazatérésről szóló mesékkel lehet majd versenyezni. A könyvtár dokumentum-anyagát A/4-es méretű portrémásolatokkal kívánjuk gazdagítani. A Tatai Református Gimnáziummal együtt diák-konferencián emlékezünk meg a fontos tatai személyiségekről. Paulini Béla (Gyöngyösbokréta mozgalom) helytörténeti kapcsolatai alapján a könyvtár tervezi a Háry János daljáték keresztmetszetének bemutatását, mely műnek librettóját Harsányi Zsolttal közösen írta meg.


A program része egy felolvasó ülés, mely az újabb kutatások alapján Tatához köthető személyiségek életútját mutatja be (A grófi család tagjai, Tata birtokosai a középkorban, Hercegprímások és Tata, Tatai iparosok.) A Gyermekbarát város program keretében kiírt pályázat – nagyszülők, dédszülők – szintén fontos tatai életutakra hívhatják fel a figyelmet, ezek összegyűjtését is tervezzük.


A program tervezett ideje: 2011. november – 2012. január.

 

Óratorony


Az Óratorony, más néven a Harangláb Tata emblematikus épülete. A Kapucinus templomhoz tartozik. Fellner Jakab barátja, Éder József ácsmester építette 1763-ban. Különlegessége, hogy faácsolata vasszögek nélkül készült. Az eredetileg harangok elhelyezésére tervezett építményt Magyary Zoltán kezdeményezésre és anyagi támogatásával a XX. század harmincas éveiben renoválták és órákat szereltek fel rá. Néhány évvel ezelőtt harangjátékkal is ellátták.


Ezekhez a tényekhez kapcsolódna a diákpályázat anyaga: Órák, napórák, harangok, harangjátékok Tatán. Ennek része lehet napóra-tervezése, órással készült interjú, zenei szignál komponálása.


Építése 250 éves évfordulója előkészítéseként a városban folyó helytörténeti oktatásba bekapcsolódva tervezünk makettkészítő versenyt, kis interjúk készítését.
A helytörténetírás módszertana egyik új irányzatának megfelelően megpróbáljuk az épület és környezete történetét, társadalomtörténetét is összefoglalni. Ezt tükrözi a program címe: Miénk a tér!

 

Kiadványok


Az emlékévek – évfordulók rendezvényei kapcsán az alábbi kiadványok elkészítését tervezzük és reméljük:

 

 • Kreativitás a műszaki innováció szolgálatában
 • Tata, az élővizek városa
 • Tatai séták gyerekszemmel
 • Tata könyvtárai
 • Tata nagyjai
 • Az Óratoro

 

A program az "Olvasáskultúra és informálisképzés fejlesztése - könyvtárak az élethosszig tartó tanulásért Tata és környékén" című TÁMOP 3.2.4. jelű pályázat támogatásával valósult meg.

 

 

vissza a lap tetejére

 

Copyright © 2010 - Móricz Zsigmond Városi Könyvtár Tata