utolsó frissítés: 2010-02-15

 

 

 

 

Elérhetőségünk:

 

Címünk:

2890 Tata, Váralja u. 4.


telefon:

06/34/380-281,

06/34/ 487-991.


e-mail:

konyvtar@mzsvktata.hu

 

Részletek

 

 

Gyűjtemények

 

 

A tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár
helytörténeti gyűjteményéről

 

A könyvtár az 1970-es évek első felétől kezdve kezdte el kialakítani helytörténeti gyűjteményét. Elsősorban a város, majd később a város környékének történetére vonatkozó könyveket, újságokat, folyóiratokat, kéziratokat próbálta meg beszerezni. A kezdeti időszakban az akkori városi tanács is támogatta ezt a tevékenységet.
A helytörténeti gyűjtemény kialakítása az akkori könyvtárigazgató, Kocsis Lászlóné (Marika) érdeme, aki nagy mértékben támaszkodott Pastinszky Miklós szakértelmére és át- vagy eladott könyveire. A gyűjtemény fejlesztésében a későbbiekben nagy szerepet játszott, hogy az 1976-ban megalakult Tata Barátainak Köre hosszú ideig a könyvtár intézményi támogatása mellett működött. E szervezetnek szintén az volt a célja, hogy a város szellemi, környezeti, épített értékeit megőrizze. Az egyesületben és a könyvtárban is a gyűjtőmunka fontossá vált. Ajándékozás útján, vásárlással sok olyan dokumentum került a gyűjteménybe, melyre méltán lehetünk büszkék ma is.


A helytörténeti gyűjtemény azóta is a könyvtár egyik legjelentősebb gyűjteménye, mely időszakonként jelentős adományokkal, vásárlásokkal gyarapodott.


E külön-gyűjteményben is vannak még további "csoportosítások". Egyrészt a dokumentumtípusok szerint: könyvek, kéziratok, folyóiratok, újságok, fényképek, képeslapok, mikrofilmen a megye legjelentősebb újságjai, hangszalagok, videokazetták, és újabban DVD-k.
Csoportosíthatjuk úgy is, hogy kinek a "gyűjteménye" került a könyvtár birtokába. Ezek közül talán legkiemelkedőbb az ún. Magyary-gyűjtemény. Városunk híres szülöttjének, a közigazgatás európai hírű szakemberének jelentős személyi anyaga, könyvei, kéziratai, a róla készült későbbi tanulmányok, visszaemlékezések kerültek e „csoportba”.
Megtalálhatók a város neves embereinek életrajza, róluk szóló cikkek, írások.
A publikációk, kiadványok számát gyarapították a kollégák is. Fontos megjegyezni, hogy mind a kiadványok területén, mind szakmai munkában együttműködés van a megyei múzeumok igazgatóságával, az ott dolgozó szakemberekkel.
Az 1980-as évek második felében a különböző évfordulók miatt jelentős és ritka kiadványok újra megjelentetésére kerülhetett sor. Az egyik ilyen, a mai napig is jelentős mű, a Tatai Népfőiskola dokumentumait, visszaemlékezéseit közreadó munka. Két "motorja", lelkes mozgatója volt e munka megszervezésének és közreadásának: dr. Kálmán Attila és Kocsis Lászlóné. A sor folytatódott a Kopaszné-féle 1888-as eredeti útikalauz reprintkiadásával, majd Magyary születésének 100. évfordulója alkalmából szervezett konferencia előadásainak megjelentetésével a múzeum Tudományos füzetek sorozatában, valamint Magyary Zoltán: Mi lesz Tatatóvárosból? című munkájának ugyancsak reprint kiadásával. Később, a kedvező lehetőségek kihasználásával sor került Mohl Adolf Tata plébánia történet című munkájának kiadására, valamint Polgárdy Géza: Tatatóváros és környéke kalauza című könyvecskéjének megjelentetésére. Egy kis kitérővel szépirodalmi vizekre is eleveztünk. Néhány kötet erejéig az Allée-füzetek sorozatban jelentős fiatal, vagy éppen már nem fiatal író munkáit jelentette meg a könyvtár. (Kunszt György, Horkay Hörcher Ferenc és Csokits János egy-egy kötetét).
Szakmai, baráti és egyéb segítséggel jelentette meg a könyvtár Turi Róbert bibliográfiáját, melyben a Komárom-Esztergom megyei néprajzi munkákat gyűjtötte egybe.
A külön-gyűjteménynek jelentős szerepe volt és van is a város egészét tekintve a település történetének megismertetésében. Számtalan szakdolgozathoz, egyéb publikációkhoz adunk segítséget.

 


 

Felhívás


Tatán és a kistérségi településeken működő kiadókhoz, nyomdákhoz, kiadványokat megjelentető cégekhez, magánszemélyekhez

 

Helyismereti jelentőségű kiadványok

 

Tisztelt Kiadók és Nyomdatulajdonosok!

 

Bizonyára ismert Önök előtt, hogy az 1970-es évektől könyvtárunkban működik egy helytörténeti és helyismereti különgyűjtemény.
Itt gyűjtjük a Tatáról szóló dokumentumokat, a Tatán született, vagy itt élt szépírók és szakírók munkáit, valamint az itt működő kiadók és nyomdák által készített köteteket, periodikumokat, brosúrákat és aprónyomtatványokat (plakátokat, meghívókat, szórólapokat).

A jogszabályok szerint ezekből a kiadványokból a Megyei Könyvtárnak kötelespéldányt kell adni. Épp ezért tisztelettel kérjük, a helyismereti jelentőségű kiadványokból szíveskedjenek a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár helytörténeti különgyűjteménye számára is egy-egy példányt önkéntes felajánlás révén eljuttatni, vagy megvásárlásra felajánlani.

Az alábbi kiadványok tartoznak a gyűjteményünkbe:

 

  • a tatai nyomdák által készített, vagy
  • a Tatáról szóló, valamint
  • a tatai születésű illetve Tatán alkotó szerzők művei,
  • és minden dokumentum, ami az utókor számára segíti, hogy jobban megismerje Tata társadalmát.
 
 

Köszönettel és tisztelettel:

 

 

Márkusné Sinkó Ildikó

igazgató

 

 

Nyitva tartás

 

Felnőtt könyvtár
Hétfő: 13 - 19
Kedd: 09 - 19
Szerda: szünnap
Csütörtök: 09 - 19
Péntek: 09 - 19
Szombat: 09 - 17
Vasárnap: Zárva

 

 

Gyermekkönyvtár
Hétfő: 13 - 17
Kedd: 13 - 17
Szerda: szünnap
Csütörtök: 13 - 17
Péntek: 13- 17
Szombat: zárva
Vasárnap: Zárva

 

 

 

Copyright © 2008 - Móricz Zsigmond Városi Könyvtár Tata